MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETI POLITIKA

 Legfőbb törekvésünk a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. küldetésének és stratégiájának megvalósítása, amely a kiváló és biztonságos termékeken, a vevő és a fogyasztó megelégedettségén alapul, biztosítja a tulajdonosok, a munkatársak, a partnerek, a társadalom és a környezet érdekeinek egyensúlyát.
A Gallicoop Zrt. minőség- és környezetpolitikájának egyik alapelve a vállalati érdekelt felek igényeinek-, különös tekintettel a vevők igényeinek feltárása és maximális kielégítése és a vállalat külső és belső tényezőinek meghatározása. Mindezek érdekében fejlesztjük termékeinket és technológiánkat, erősítjük piaci részvételünket, és több szervezetben képviseljük vállalatunk és az iparág érdekeit.
Minőség- és környezetpolitikánkkal termékeink magas színvonalát és biztonságát, valamint a vállalat eredményességét tűztük ki célul. Tevékenységünk során biztosítjuk – a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve – a rendelkezésre álló erőforrások takarékos és hatékony felhasználását annak érdekében, hogy a lehető legkisebb mértékben terheljük környezetünket.
Az ISO 9001 és 14001 szabvány követelményeinek megfelelő integrált minőség- és környezetirányítási rendszert bevezetjük, működtetjük és folyamatosan fejlesztjük, az ehhez szükséges tárgyi – és emberi erőforrásokat társaságunk tulajdonosai illetve felső vezetősége biztosítja.
Munkatársaink képzésével teret nyitunk személyes fejlődésüknek, ezáltal is képesek leszünk hatékonyan helytállni az egyre erősödő piaci versenyben.
A környezetszennyezéseket megelőzzük, illetve a környezeti tényezők tekintetében, a környezeti teljesítményünket – folyamatosan – javítjuk.
A társaság működésére vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi és egyéb követelmények teljesítésére elköteleztük magunkat, valamint a környezeti tényezőkkel kapcsolatos – vállalt – kötelezettségeket, célokat, programokat és előirányzatokat megvalósítjuk.
Folyamatosan tájékoztatjuk az érdekelt feleket minőség- és környezeti politikánkról illetve a minőségirányítással és környezetvédelemmel kapcsolatos ügyekről.
A gyártási és kiszolgáló folyamatainknál, a szennyvíz kibocsátást és a keletkező hulladékok mennyiségét minimalizáljuk. A keletkező hulladékok hasznosítási lehetőségeinek rendszeres vizsgálatával és a hulladékok szelektív gyűjtésével, a hulladékokat legnagyobb arányban hasznosítjuk.
Termékeinket és gyártási technológiánkat folyamatosan fejlesztjük, a korszerű és környezetkímélő alap- és segédanyagok kiválasztásával és felhasználásával. A vállalat fő folyamatait meghatároztuk, a folyamatok kockázatait felmértük, és azokat folyamatosan kezeljük. A vállalat kockázatait folyamatosan felmérjük és kezeljük, a vevők és más érdekelt felek megelégedettsége érdekében.
Beruházások, fejlesztések tervezésénél és megvalósításánál, valamint a termékek gyártása során a környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági szempontokat maximálisan figyelembe vesszük, illetve a környezetkímélő megoldások alkalmazását előnyben részesítjük, emellett törekszünk az életciklus-szemlélet megvalósítására.
Eljárásokat hoztunk létre termékeink és élelmiszer-előállító telephelyünk védelme és biztonsága érdekében, ezáltal kizárva az élelmiszer-hamisítás és egyéb rosszindulatú tevékenységek lehetőségét.
Vezetőink és dolgozóink elkötelezettsége, a vállalat jogszerű és etikus működése, az ISO 9001-es és az ISO 14001-es szabványok, a HACCP – irányelv, valamint a BRC és IFS élelmiszerbiztonsági szabványok következetes betartása biztosítja céljaink megvalósítását.
Az integrált minőség- és környezetirányítási rendszer a központi telephelyen (HU 130 EK) és a keltető üzemben végzett tevékenységekre (keltetés, vágás – darabolás, feldolgozás, csomagolás, raktározás) vonatkozik.

Szarvas, 2020. március 16.
Erdélyi István
elnök-vezérigazgató